مجله ایران بلیت

هدف مجله ایران بلیت، انتشار مطالب مفید و اطلاع رسانی از جدیدترین اخبار مربوط به رویدادهای فرهنگی و تفریحی است.