تماس با ایران بلیت

آدرس دفتر مرکزی

تهران - اشرفی اصفهانی - مجتمع تجاری تیراژه - طبقه ۴

۰۹۱۲ ۸۹۳ ۳۰۷۲     -     ۰۲۱-۲۸۴۲ ۶۶۴۰

-----------------------------------------

دفتر مشهد

مشهد - بلوار صیاد شیرازی - صیاد ۲۵ - مجتمع سیب - پلاک ۲ - واحد ۵

۰۹۳۰ ۹۶۳ ۹۵۳۳     -     ۰۵۱-۳۸۹۴ ۶۸۲۸

کد پستی : 9178833799

ثبت شکایات از طریق ایمیل یا تماس تلفنی انجام می‌شود