تماس با ایران بلیت

آدرس دفتر مرکزی

تهران - اشرفی اصفهانی - مجتمع تجاری تیراژه - طبقه ۴

0912 89 33072     -     021-2842 6640

-----------------------------------------

دفتر مشهد

مشهد - بلوار صیاد شیرازی - صیاد ۲۵ - مجتمع سیب - پلاک ۲ - واحد ۵

051-3894 6828     -     0912 8700 556

کد پستی: 9178833799

ثبت شکایات از طریق ایمیل یا تماس تلفنی انجام می‌شود